Mir nije miroljubiv

Svuda od Flenzburga do Pasaua, od Hamburga do Berlina: ljudi. Onaj ko želi da nas zaštiti atomskim raketama, taj ne poznaje ovu zemlju, ili rizikuje da počini genocid. Dalje: pripreme za nuklearni rat — a za mene je stacioniranje američkih nuklearnih projektila priprema za nuklearni rat — daju legitimitet slici globalnog Aušvica. Pripreme su u toku. Ja kažem, ne, slušaj državo, dobro načulji uši. Ne. Nuklearno naoružanje američke vlade čija slika sveta obuhvata i King Konga i „Dalas” — to nije šala, to je političko-ideološko razmišljanje Ronalda Regana — takvo naoružanje na nemačkom tlu, to je državna izdaja. Bez ikakve sumnje: Mi kao istureni nuklearni taoci Amerike: ja to zovem državnom izdajom.… Čitaj dalje Mir nije miroljubiv