Mir nije miroljubiv

Svuda od Flenzburga do Pasaua, od Hamburga do Berlina: ljudi. Onaj ko želi da nas zaštiti atomskim raketama, taj ne poznaje ovu zemlju, ili rizikuje da počini genocid. Dalje: pripreme za nuklearni rat — a za mene je stacioniranje američkih nuklearnih projektila priprema za nuklearni rat — daju legitimitet slici globalnog Aušvica. Pripreme su u toku. Ja kažem, ne, slušaj državo, dobro načulji uši. Ne. Nuklearno naoružanje američke vlade čija slika sveta obuhvata i King Konga i „Dalas” — to nije šala, to je političko-ideološko razmišljanje Ronalda Regana — takvo naoružanje na nemačkom tlu, to je državna izdaja. Bez ikakve sumnje: Mi kao istureni nuklearni taoci Amerike: ja to zovem državnom izdajom.… Čitaj dalje Mir nije miroljubiv

Nema pilota u avionu – analiza jednog ekonomskog ludila

Često se, naime, previđa Marksova suštinska teza da je kapitalizam, esencijalno, sistem koji je napravljen da živi kroz krize i sa njima, ne uprkos njima. Krize su prirodno stanište kapitala, koji se skuplja i širi kroz cikluse, kroz inflaciju i deflaciju, kroz fluktuaciju novčane mase, oscilaciju profitne stope, promena na cenu tržišta rada itd. U pitanju su procesi koji su esencijalni za širenje samog kapitala, njegovu borbu sa svetom rada (naime, sa onom ogromnom većinom ljudi koja ga proizvodi), njegovu reprodukciju i samim tim osvajanjem drugih društvenih polja i geografskih oblasti.… Čitaj dalje Nema pilota u avionu – analiza jednog ekonomskog ludila

Epistola lepim dušama

Globalni sukob između dva ekonomska, politička i vojna bloka vodi se oko protoka samog istorijskog vremena, njegovog pravca i smisla. Drugim rečima, u pitanju je borba nesamerljivih shvatanja strukture istorijskog vremena, koja su neraskidivo povezana sa različitim oblicima društvenih relanosti. … Čitaj dalje Epistola lepim dušama

Deset godina Istočnog otpora

Oni koji prate situaciju na Bliskom istoku mogu da vide da je Vašingtonov plan o „Novom Bliskom istoku“, koji bi bio pod njihovom kontrolom, na staklenim nogama. Podsetimo se čisto radi istorijske perspektive, plan o „NBI“ je objavljen od strane državnog sekretara Kondolize Rajs u Izraelu 2006. godine – i bio je usmeren ka tome da se samelje apsolutno svaka nezavisna politička snaga u regionu. Više nije bilo važno o kom tipu države se radi ili o kom narodu, da li su to države sa više etničkih zajednica (što je uglavnom pravilo u tom delu sveta) – ono što je bilo bitno američkoj spoljnoj politici jeste da te državne zajednice ne smeju nikako da se integrišu, da moraju da se „diskonektuju“ iz svoje prirodne i matične orbite.… Čitaj dalje Deset godina Istočnog otpora

Zaključci iz vanrednog stanja – od hrvatskih novinara do kineskih lekara

Kako je proticalo vreme od proglašenja vanrednog stanju, nažalost, postajalo je sve tegobnije paliti socijalne mreže u Srbiji i pratiti pisanja u medijima, jer u većini slučajeva  govorimo o otvorenom sabotiranju suzbijanja epidemije. TCL je kao grupa vrlo brzo došla na pozicije da bi one u ovim situacijama, ako ne ukinute, onda trebalo da budu solidno kontrolisane i cenzurisane. Slede neke, manje ili više, strukturisane teze o onome šta smo mi kao grupa istomišljenika uspeli da konsolidujemo i pohvatamo za ovih mesec dana.… Čitaj dalje Zaključci iz vanrednog stanja – od hrvatskih novinara do kineskih lekara

Kako su donacije Evropske unije uništile naš zdravstveni sistem

Zaključak jedne studije o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji glasio je u najkraćem ovako: “U javnom mnjenju Srbije danas preovladava saglasje između lošeg života i dobre evropske ideje”. Da je strateško orijentisanje ka bezalternativnom kretanju put evrointegracija jednako boljem i kvalitetnijem životu građana Srbije – to je ideološka fikcija kojom nas vode. Za dve decenije evropskih integracija Srbije, ideja i stvarnost su se do te mere razišle da je postalo neophodno od iste napraviti obavezujuću javnu dogmu preko različitih mehanizama ideološko-propagandnog delovanja.… Čitaj dalje Kako su donacije Evropske unije uništile naš zdravstveni sistem

Brexit – prva cigla u zidu koji pada

Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (EU) najava je komplikovanih političkih, vojnih ali i klasnih pretumbacija koje čekaju Evropsku uniju, a koje će se odraziti i na ostatak sveta. Iako se tek sada, nakon Bregzita, čuju glasovi ili nagađaju da je Evropska unija brod koji tone ili žurka pred fajrontom, stoga i da Srbija verovatno kasni sa priključivanjem, činjenica je da je EU od samog osnivanja kolonizatorski nastrojena organizacija kao i njene centralne članice (što su bile i pre osnivanja tog nadnacionalnog projekta) te je evropski put Srbije za nas od početka poguban.… Čitaj dalje Brexit – prva cigla u zidu koji pada

Da li su Rusija i Kina imperijalne sile razorne poput SAD?

Brojni parametri govore u prilog tome da su SAD i dalje vodeća super sila. Ne samo ekonomski i jer je pod njihovom kontrolom najveći deo svetskog vojnog aparata u vidu Severnoatlantskog pakta čije su baze raspoređene širom sveta, nego i u drugim glavnim internacionalnim organizacijama poput Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije imaju daleko najveći uticaj od svih članica. Kao deo svog ideološkog aparata SAD od osamdesetih prati udvostručen napor da transformišu ključne političke koncepte koji se koriste protiv njihove moći a jedan od tih koncepata je i imperijalizam. Njemu se ukida specifično značenje sistemske ekonomske, kulturne, političke eksploatacije i njime se potom karakterišu i kritikuju protivničke zemlje.… Čitaj dalje Da li su Rusija i Kina imperijalne sile razorne poput SAD?