Nema pilota u avionu – analiza jednog ekonomskog ludila

Često se, naime, previđa Marksova suštinska teza da je kapitalizam, esencijalno, sistem koji je napravljen da živi kroz krize i sa njima, ne uprkos njima. Krize su prirodno stanište kapitala, koji se skuplja i širi kroz cikluse, kroz inflaciju i deflaciju, kroz fluktuaciju novčane mase, oscilaciju profitne stope, promena na cenu tržišta rada itd. U pitanju su procesi koji su esencijalni za širenje samog kapitala, njegovu borbu sa svetom rada (naime, sa onom ogromnom većinom ljudi koja ga proizvodi), njegovu reprodukciju i samim tim osvajanjem drugih društvenih polja i geografskih oblasti.… Čitaj dalje Nema pilota u avionu – analiza jednog ekonomskog ludila

Epistola lepim dušama

Globalni sukob između dva ekonomska, politička i vojna bloka vodi se oko protoka samog istorijskog vremena, njegovog pravca i smisla. Drugim rečima, u pitanju je borba nesamerljivih shvatanja strukture istorijskog vremena, koja su neraskidivo povezana sa različitim oblicima društvenih relanosti. … Čitaj dalje Epistola lepim dušama