Struktura svetske kapitalističke privrede

U doba imperijalizma ta je cjelokupna struktura radikalno izmijenjena. Sad je proces prvobitne akumulacije kapitala u privredama zemalja koje još nisu bile kapitalizirane isto tako podvrgnut reprodukciji zapadnog krupnog kapitala. Od tog trenutka naovamo, izvoz kapitala imperijalističkih zemalja (a ne proces prvobitne akumulacije domaćih vladajućih klasa) određuje ekonomski razvoj Trećeg svijeta. On postaje komplementaran potrebama kapitalističke proizvodnje u metropolama, ne kao indirektna posljedica konkurencije jeftinijih roba iz tih metropola, nego prvenstveno kao direktna posljedica činjenice što su same investicije kapitala dolazile iz metropola i osnivale samo one pogone koji su odgovarali interesima imperijalističke buržoazije.… Čitaj dalje Struktura svetske kapitalističke privrede

Brexit – prva cigla u zidu koji pada

Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (EU) najava je komplikovanih političkih, vojnih ali i klasnih pretumbacija koje čekaju Evropsku uniju, a koje će se odraziti i na ostatak sveta. Iako se tek sada, nakon Bregzita, čuju glasovi ili nagađaju da je Evropska unija brod koji tone ili žurka pred fajrontom, stoga i da Srbija verovatno kasni sa priključivanjem, činjenica je da je EU od samog osnivanja kolonizatorski nastrojena organizacija kao i njene centralne članice (što su bile i pre osnivanja tog nadnacionalnog projekta) te je evropski put Srbije za nas od početka poguban.… Čitaj dalje Brexit – prva cigla u zidu koji pada

O ratu protiv Srbije

Prvo, odluka da se bombarduje Srbija je sve samo ne demokratska. Bombardovanje je odlučeno tajnim dogovorom, iako je Milošević prihvatio Sporazum u Rambujeu osim klauzula koje bi svaka nacija našla za neprihvatljive (da bude okupirana od strane NATO-a!), i koji je postojao samo da bi se dovelo do situacije rata. Amerikanci i Britanci su želeli intervenciju po svaku cenu, kao što su hteli da bombarduju Irak neograničeno, bez bilo kakve vrste mandata. Moramo primetiti da su oni zaista dosledni imperijalisti.… Čitaj dalje O ratu protiv Srbije