Grčka: Druga faza

Ponavljam, šta je dostižno a šta nije, u konačnici je određeno političkom ekonomijom monetarne unije. Unutar granica evropskog kapitalizma, kapitalizam je glavna karakteristika. Siriza je tek sada to saznala. I krajnje je vreme da ponovo promisli stvari i počne da oblikuje politiku i svoj političku pristup unutar ovih granica.… Čitaj dalje Grčka: Druga faza

Zaborav levice – I deo

Kada biste jednog klasičnog, ili čak jednog modernog levičara, onog od pre pola veka, stavili u srce debate savremene levice, lako biste konstatovali da njemu svakako ništa ne bi bilo jasno. U šumi termina poput onih kao što su terf, radfem, LGBTIQ itd. naš levičar bi se zagledao zbunjeno. Ako bi se, kojim slučajem, stavio na periferiju debate, tu bi ga dočekali termini kao što su nacionalizam, ratni zločini, genocid, priznanje krivice, pomirenje, itd. Ove termine bi, doduše, razumeo, ali ne bi video njihovu vezu sa temama i problemima levice. Verujući da ga je vreme pregazilo, zapitao bi se da li još uvek živimo u kapitalizmu, i na to pitanje morao bi dati odlučan odrečan odgovor: ako levičari više ne raspravljaju o ključnim fenomenima kapitalizma kao što su najamno ropstvo, radno i slobodno vreme, eksploatacija, privatno vlasništvo, onda ne preostaje ništa drugo nego da se zaključi da samog kapitalizma više i nema.… Čitaj dalje Zaborav levice – I deo