Nikos Pulancas

Društvene klase i njihova proširena reprodukcija

Teorija i Istorija
Kazati, na primer, da u ekonomskim odnosima postoji radnička klasa, nužno podrazumeva da ta klasa zauzima specifično mesto u ideološkim i političkim odnosima, čak i ako ona – u određenim zemljama i određenim istorijskim razdobljima – ne mora imati sopstvenu „klasnu svest“ ili autonomnu političku organizaciju. Time se želi reći da se u takvim slučajevima – čak i ako je ona jako zaražena buržoaskom ideologijom – samo ekonomsko postojanje te klase izražava kroz specifičnu materijalnu političko-ideološku praksu koja se probija kroz njen buržoaski „jezik“: to je upravo ono što je Lenjin, doduše samo opisno, označavao kao klasni nagon.
Etjen Balibar

Iracionalizam i marksizam

Teorija i Istorija
Neprijatelj broj jedan nije iracionalizam (u filozofiji), ma koliko uporno on i dalje postojao. Tu ne smemo ostavljati prostora dvosmislenosti. Priznavanje toga da je iracionalizam tek sekundarni ideološki neprijatelj ne zahteva nikakav marksistički i komunistički kompromis i nije njegovo podcenjivanje. Ono treba dovesti do precizne identifikacije modaliteta borbe protiv iracionalizma. Taj zadatak možemo formulisati na sledeći način: preko sekundarnog neprijatelja (iracionalizma) treba postaviti ciljeve za borbu s pravim neprijateljem (pozitivizmom); borba ne treba biti defenzivna, već ofenzivna i treba uzdrmati same temelje odnosa snaga i naterati ih na ‘promenu‘. Razloge za to izložićemo shematski.
Radživ Ravišankar

Krst i čekić

Teorija i Istorija
Marksov ateizam nema uticaj na njegov naučni socijalizam, niti ima suštinski uticaj na socijalističku političku praksu.
Lekcije koje trebamo izvući iz najskorijih dešavanja

„Post-istina“ i kraj liberalne utopije

Aktuelno
Naravno, doba kasnog kapitalizma je doba mutacija i period ukrštanja svih mogućih ideja, stoga bilo je pitanje vremena kada će neko na desnici 'otkriti' način da oružjem kojim je liberalizam tukao socijalizam - tuče upravo liberalizam.
Pablo Iglesias

Levica može pobediti

Aktuelno
Pablo Iglesias, lider Podemosa o savremenoj radikalnoj politici i o tome šta je potrebno za izgradnju masovnih pokreta i aktivista u današnjim uslovima.
Istorijski materijalizam

Nacrt za materijalističku teoriju nacionalizma

Redakcija
Ovaj tekst predstavlja teorijski napor kolektiva TCL u nastojanju da se na pitanja od presudne važnosti u aktulenoj političkoj konjukturi pristupi sa pozicija nauke Istorijskog Materijalizma. Voleli bismo da ovaj tekst barem potakne želju i napore ostalih socijalista da se nacionalnim pitanjem na prostoru eks-Ju bave materijalističkim i naučnim putem, što je moguće dalje od liberalne topike i sistema brze popravke.
Polemika L. Altisera i Dž. Luisa

Odgovor Džonu Luisu

Luj Altiser
Ispred svih nepomičnih članova porodice i njihove ćutljive sabraće, naveo se Doktor Luis nad „Altiserov slučaj“. Dugo. I izreče svoju dijagnozu: bolesnik je bolestan od akutnog „dogmatizma“ – srednjovekovna „podvrsta“. Za mene je to čast, no to je takođe prilika da dam objašnjenja, s dvanaestogodišnje distance.
Majkl A. Lebovic

Neka objašnjenja pada „realnog socijalizma“

SFRJ i titoističko pitanje
Jugoslovensko samoupravljanje je završilo u slepoj ulici. Neuspeh izgradnje logike radničke klase i kontinuirana interakcija različitih logika proizvela je ćorsokak u kojem je logika kapitala bila dominantna ali ograničena, deformisana i disfunkcionalna. Ipak, na kraju je taj ćorsokak razrešen spoljnim silama – uslovljavanje Međunarodnog Monetarnog Fonda koji je omogućio pobornicima kapitala da načine logičan korak 1988. zakonom o preduzećima koji je zamenio pravna ograničenja donošenja odluka od strane radničkih saveta sa akcionarima.