Mao Ce Tung

Protiv obožavanja knjiga

Teorija i Istorija
Ovo je stari članak napisan u doba borbe protiv dogmatizma u redovima Crvene armije. U to vreme nismo koristili termin Chiao-t’iao-chu-i (dogmatizam) već Pen-pen-Chu-I (obožavanje knjiga). Tekst je napisan otprilike u proleće 1930.
Vera Vratuša Žunjić

Restauracija kapitalizma u Srbiji 1989-1999. godine

SFRJ i titoističko pitanje
Glavni ideolozi strategije dovršavanja formalnopravne restauracije kapitalističkih odnosa su kao u svim klasnim društvima pripadnici onog (obično većeg) dela visokoobrazovane sitne buržoazije, poreklom iz svih slojeva osnovnih društvenih klasa ali pre svega iz starih i novih vladajućih klasa, koji su se opredelili da svoju robu sa nadprosečno dobrom prođom na tržištu rada – visokoobrazovanu radnu snagu, stave u službu restitucije i očuvanja robno-novčanih kapitalističkih odnosa.
Alex Demirovic

Zašto bi (ponovo) trebalo čitati Altisera?

Luj Altiser
Misli drugačije, govori drugačije“ – ovo je bio princip Luja Altisera pri razmatranju fundamentalnih pitanja filozofije, politike, istorije kapitalizma i savremene klasne borbe. Kao što su Peter Schöttler i Frieder Otto Wolf pisali 1985., on je „bio jedan od najznačajnijih teoretičara u ponovnom oživljavanju Marksizma i jedan od najvećih pokretača posleratne francuske filozofije… kao samo nekoliko marksističkih teoretičara posle Gramšija, Altiser je uveo nova pitanja, probleme i teze u marksističke debate na internacionalnom nivou.“
Neka razmišljanja o različitim prilazima proučavanju vlasti u društvu

Šta vladajuća klasa čini kad vlada?

Teorija i Istorija
Koje je mesto vlasti u društvu? Kakav je odnos između klase i vlasti? Kao što se može očekivati, odgovori se razlikuju, budući da klasa i vlast imaju očigledan značaj pri ocenjivanju datog društva.
Mladen Kozomara

Kriza opštih mesta – moderna i postmoderna

Teorija i Istorija
Postmodernisti, kao što vidimo, ne moraju da poriču postojanje suprotnosti i sukoba. Štaviše, oni do estetizacije, do neke vrste zluradog autodestruktivnog saučesništva egzaltiraju disensus nasuprot consensusu, egzaltiraju opštu sukobljenost, opštu razdrtost i pocepanost, neizlečivo rasulo i rasutost, dekodiranost, hiperprodukciju razlika koje se — makar paradoksalno vodile u rastuću nivelaciju, „represivnu toleranciju“, i u krajnoj liniji u opštu indiferenciju — nikako ne mogu totalizovati u sistem. Iz postmodernističke perspektive, velika prosvetiteljska ambicija Moderne, srž dijalektike Moderne, ambicija da se uspostavi sistem slobode, ispostavlja se kao totalitarna himera. Emfaza razlika, sukoba i suprotnosti treba da blokira svaku (jedinstvenu, totalizujuću, sistematsku) artikulaciju logike protivrečnosti, svaku dijalektizaciju zbiljo-razumevanja-prakse.

Društvena formacija

Rečnik marksističkih termina
U nauci istorijskog materijalizma društvena formacija je centralni koncept koji opisuje strukture i razvoj ljudskih „društava“. On služi da objasni zašto i kako se društva menjaju i transformišu sama sebe spajanjem društvene strukture i njene istoričnosti, ili drugim rečima njene unutrašnje dinamike promene. Ipak Marks i Engels nisu sistematski razvili koncept društvene formacije, niti kao fundamentalni istorijski koncept, niti kao društveni model. Razne definicije se mogu naći u njihovim radovima koje pobuđuju protivrečne interpretacije u zapadnom marksizmu i marksizmu-lenjinizmu.

Teorijski antihumanizam

Rečnik marksističkih termina
Sukob između filozofskog humanizma i teorijskog antihumanizma se može sumirati u jednoj rečenici - da li nešto prethodi stvaranju 'svesti' ili je 'svest' autonomni fenomen, nešto potpuno karakteristično čoveku i, iz toga, da li je čovek stvoren od strane istorijskih procesa kojih je sudeonik, ili je on 'samostalni autor' takvih procesa, kontrolor i sudija?
Pol M. Svizi

Centar, periferija i kriza sistema

Teorija i Istorija
Danas je uobičajeno reći da se kapitalizam nalazi u krizi: to čujemo kako od prijatelja, tako i od neprijatelja sistema. Verujem da se ta teza može braniti, ali pod uslovom da se na odgovarajući način pojasni značenje izraza kriza.
Istorija razvoja SNS-a kroz razvoj kapitalizma u Srbiji

Srpski lonac

Aktuelno
U tekstu koji sledi pokušaćemo da, prateći čitav lanac političkih događaja u procesu kapitalističke restauracije na ovim prostorima, analiziramo razvoj i uspon SNS-a, kao i sve one partikularne i specifične odlike ove istorijske situacije.