Zapadne demokratije protiv balkanskih ‘zlih ćudi’

Povodom presude Ratku Mladiću

Aktuelno
Ako je ono što je Ratko Mladić učinio genocid, šta je onda ono što radi evropska i američka kolonijalna istorija? Koje 'Ujedinjene Nacije' će se baviti time?

Ideologija

Rečnik marksističkih termina
Dok se najčešće u konvencionalnom smislu pojam ideologije koristi kao „pogled na svet“, u savremenom političkom diskursu se ona koristi za razdvajanje linija političkih partija. Pojam „ideologije“ zauzima ključnu poziciju u istoriji marksističke misli. Pojam je prvi koristio Antoan Destit d' Trejsi 1976., spajajući –logy/logos i –ideo i time je dobio „nauku o idejama“. Međutim, prvi put se, u Marksovom eseju „Nemačka ideologija“, pojam ideologije nalazi kao đule u marksističkom topu.
Obezglavljena slika liberalnog građanstva

O jugoslovenskim partizanima i ideološkim prekodiranjima

Aktuelno
Da se istorija ponavlja dva puta, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa – važilo je i za građansku ideju nacije južnih Slovena, Jugoslaviju. I monarhistička i titoistička Jugoslavija su imale svoja dva tragična završetka; u Drugom svetskom ratu, a onda tokom kapitalističke restauracije i ratova devedesetih, procesu farsičnom po tome što je tu država zapravo ratovala protiv same sebe. Svaku modernu tragediju, vidimo, nužno prati liberalno raskusuravanje i ideje tržišnog rešenja svakog političkog pitanja. Ono što je tragedija levice na ovim prostorima je što ona i dalje funkcioniše u ovoj senci koja zaklanja pogled na aktuelnu istorijsku konjukturu, ne bi li nekako izbegla da čemer tragedije i farse okusi u punom njenom obimu.
Gaston Bašlar

Tri nivoa teorijske budnosti

Teorija i Istorija
Funkcija nadzora nad samim sobom poprima u naporima naučne kulture složene oblike, veoma pogodne da nam pokaže psihičko delovanje racionalnosti. Ako je pobliže proučavamo, imaćemo ponovni dokaz o specifično sekundarnom karakteru racionalizma. Doista smo se smestili u filozofiju racionalnoga kad shvatimo da shvatamo, kad možemo sigurno prokazati zablude i privide razumevanja. Da bi nadzor nad samim sobom davao neku sigurnost, potrebno je da i on sam bude pod nadzorom. Tada se pojavljuju oblici nadziranja nadzora (surveillance de surveillance), što ćemo, da bismo skratili jezik, označiti eksponencijalnim označavanjem nadzor. Daćemo čak elemente jednog nadziranja nad nadziranjem nadzora — drugim rečima nadzora. O ovom problemu discipline duha čak je lako shvatiti smisao eksponencijalne psihologije i oceniti koliko takva eksponencijalna psihologija može pridoneti sređivanju dinamičkih elemenata eksperimentalnog i teorijskog uverenja. Ulančavanje psiholoških činjenica pokorava se različitim kauzalitetima već prema planu njihove organizacije. Ovo se ulančavanje ne može izložiti u kontinuiranom vremenu života. Objašnjenje ovako različitog ulančavanja ima potrebu za hijerarhijom. Ali ova hijerarhija ne ide bez psihologije beskorisnoga, inertnoga, suvišnoga, nedelatnoga...
Možemo li se osloboditi balasta prošlosti? – Drugi deo

Opasan flert sa titoizmom

SFRJ i titoističko pitanje
Post-jugoslovenska levica, nažalost, ima svoju ozbiljnu trans-decenijsku ljubavnu aferu sa sistemom koji je instalirao Savez Komunista Jugoslavije, a koju je ostatak kritičke marksističke teorije poznavao pod oznakom „titoizam“. Suština ovog flerta je zapravo poprilično bizarna, kao očijukanje sa lešom nasilnika sa kojim smo bili u braku i bilo nam je malo lošije nego očekivano, ali opet dosta bolje nego sa potonjim nasilnicima. Ovaj turobni flert, kao i dosta toga, samo još jedan je u seriji aktova nemoći da sudeonici ovog doba intervenišu u i/ili prihvate sadašnji istorijski momenat, pa navrat-nanos izmeštaju sadašnje borbe u vreme kada je to obavljao Sekretarijat državne bezbednosti dok su građani mirno spavali i ujutru se samo spremali za posao itd. Titoizam, ipak, imamo kritikovati za svašta, budući da riba smrdi od glave. Pitanje od milion dolara, naravno, jeste ovo: „ako je ljudima bilo tako dobro u tom i takvom socijalizmu, kako je moguće da ga niko nije branio, već naprotiv - ratovalo se protiv njega?“
Ivana Milovanović

Svakodnevnica žena na severu Kosova i Metohije

Aktuelno
Svakodnevni život stanovnika Kosova i Metohije, međutim, u društvenim naukama bio je zanemaren. Istoričari su skloni da proučavaju „dramatične“, „prelomne“ događaje, zbog čega mnogim ljudima prva asocijacija na Kosovo i Metohiju jesu upravo takvi događaji. Politikolozi takođe. Značajnijih antropoloških istraživanja nije bilo, a sociolozi su (bili) skloni proučavanju „krupnih društvenih problema“. Otuda ne iznenađuje zanemarenost svakodnevice, iako bi bilo pogrešno tvrditi da je reč o irelevantnoj temi za društvena istraživanja u navedenom prostornom okviru.
Možemo li se osloboditi balasta prošlosti? – Prvi deo

U krevetu sa titoizmom

SFRJ i titoističko pitanje
Post-jugoslovenska levica, nažalost, ima svoju ozbiljnu trans-decenijsku ljubavnu aferu sa sistemom koji je instalirao Savez Komunista Jugoslavije, a koju je ostatak kritičke marksističke teorije poznavao pod oznakom „titoizam“. Suština ovog flerta je zapravo poprilično bizarna, kao očijukanje sa lešom nasilnika sa kojim smo bili u braku i bilo nam je malo lošije nego očekivano, ali opet dosta bolje nego sa potonjim nasilnicima. Ovaj turobni flert, kao i dosta toga, samo još jedan je u seriji aktova nemoći da sudeonici ovog doba intervenišu u i/ili prihvate sadašnji istorijski momenat, pa navrat-nanos izmeštaju sadašnje borbe u vreme kada je to obavljao Sekretarijat državne bezbednosti dok su građani mirno spavali i ujutru se samo spremali za posao itd. Titoizam, ipak, imamo kritikovati za svašta, budući da riba smrdi od glave. Pitanje od milion dolara, naravno, jeste ovo: „ako je ljudima bilo tako dobro u tom i takvom socijalizmu, kako je moguće da ga niko nije branio, već naprotiv - ratovalo se protiv njega?“
Odlomak iz knjige „O diktaturi proleterijata“

Tri Lenjinove teorijske teze o diktaturi proleterijata

Teorija i Istorija
Predmet Lenjinove analize i njegovih teza bile su protivrečnosti diktature proletarijata koje su se počele ispoljavati u Rusiji. Ako to smetnemo s uma, neminovno upadamo u dogmatizam i formalizam: lenjinizam postaje dovršena teorija, zatvoren sistem — upravo ono što su od njega dugo vremena stvarale komunističke partije. Međutim, ako se — nasuprot tome — zadovoljimo površnim posmatranjem tih protivrečnosti i njihovih istorijskih uslova, ako prihvatimo štetan i pogrešan stav po kome se valja „opredeliti'' ili za teorijski ili za istorijski pogled, za stvaran život ili za praksu — ako u Lenjinovim tezama vidimo običan odraz stalno promenljivih okolnosti (taj odraz je sve neinteresantniji što se vremenski i prostorno od njega udaljujemo) — onda stvarni uzroci tih istorijskih protivrečnosti postaju nerazumljivi, te sa njima ne možemo uspostaviti nikakvu vezu. U tom slučaju ulazimo u područje subjektivnog maštanja.
Alesandro Stareinpijedi

Beleška o filozofiji i kapitalizmu

Teorija i Istorija
TCL kao pre svega teorijski sajt nastavlja svoju borbu za doprinos daljoj proizvodnji teorijski obrazovanih kadrova, jer samo teorijski svestan kadar je dobar kadar (setimo se Lenjinovih reči koje je neumorno ponavljao: bez revolucionarne teorije nema ni revolcionarnog pokreta). U ovom tekstu autor se bavi procesima koji zadnjih nekoliko decenija maltene izjedaju iznutra nešto što zbirno nazivamo 'levičarskom akademijom' i od radikalne teorije mic po mic stvaraju robu na intelektualnim tezgama savremenog kapitalizma. Recimo ne pomodarstvu, a recimo da radnim navikama i strpljivom izučavanju. Počinje uskoro nova školska godina.
Kako opozicione organizacije deluju širom sveta – od Srbije, preko Egipta do Venecuele

Američka revolucija

Aktuelno
U jednom televizijskom nastupu, nedavno preminuli Ugo Čavez optužio je ovu grupu da priprema državni udar, po instrukcijama Sjedinjenih Američkih Država. „U pitanju je meki udar“, rekao je on.