SFRJ i titoističko pitanje

Možemo li se osloboditi balasta prošlosti? – Drugi deo

Opasan flert sa titoizmom

Post-jugoslovenska levica, nažalost, ima svoju ozbiljnu trans-decenijsku ljubavnu aferu sa sistemom koji je instalirao Savez Komunista Jugoslavije, a koju je ostatak kritičke marksističke teorije poznavao pod oznakom „titoizam“. Suština ovog flerta je zapravo poprilično bizarna, kao očijukanje sa lešom nasilnika sa kojim smo bili u braku i bilo nam je malo lošije nego očekivano, ali opet dosta bolje nego sa potonjim nasilnicima. Ovaj turobni flert, kao i dosta toga, samo još jedan je u seriji aktova nemoći da sudeonici ovog doba intervenišu u i/ili prihvate sadašnji istorijski momenat, pa navrat-nanos izmeštaju sadašnje borbe u vreme kada je to obavljao Sekretarijat državne bezbednosti dok su građani mirno spavali i ujutru se samo spremali za posao itd. Titoizam, ipak, imamo kritikovati za svašta, budući da riba smrdi od glave. Pitanje od milion dolara, naravno, jeste ovo: „ako je ljudima bilo tako dobro u tom i takvom socijalizmu, kako je moguće da ga niko nije branio, već naprotiv - ratovalo se protiv njega?“
Možemo li se osloboditi balasta prošlosti? – Prvi deo

U krevetu sa titoizmom

Post-jugoslovenska levica, nažalost, ima svoju ozbiljnu trans-decenijsku ljubavnu aferu sa sistemom koji je instalirao Savez Komunista Jugoslavije, a koju je ostatak kritičke marksističke teorije poznavao pod oznakom „titoizam“. Suština ovog flerta je zapravo poprilično bizarna, kao očijukanje sa lešom nasilnika sa kojim smo bili u braku i bilo nam je malo lošije nego očekivano, ali opet dosta bolje nego sa potonjim nasilnicima. Ovaj turobni flert, kao i dosta toga, samo još jedan je u seriji aktova nemoći da sudeonici ovog doba intervenišu u i/ili prihvate sadašnji istorijski momenat, pa navrat-nanos izmeštaju sadašnje borbe u vreme kada je to obavljao Sekretarijat državne bezbednosti dok su građani mirno spavali i ujutru se samo spremali za posao itd. Titoizam, ipak, imamo kritikovati za svašta, budući da riba smrdi od glave. Pitanje od milion dolara, naravno, jeste ovo: „ako je ljudima bilo tako dobro u tom i takvom socijalizmu, kako je moguće da ga niko nije branio, već naprotiv - ratovalo se protiv njega?“
Vera Vratuša Žunjić

Restauracija kapitalizma u Srbiji 1989-1999. godine

Glavni ideolozi strategije dovršavanja formalnopravne restauracije kapitalističkih odnosa su kao u svim klasnim društvima pripadnici onog (obično većeg) dela visokoobrazovane sitne buržoazije, poreklom iz svih slojeva osnovnih društvenih klasa ali pre svega iz starih i novih vladajućih klasa, koji su se opredelili da svoju robu sa nadprosečno dobrom prođom na tržištu rada – visokoobrazovanu radnu snagu, stave u službu restitucije i očuvanja robno-novčanih kapitalističkih odnosa.
Pavluško Imširović i Žan-Žak Mari

Borba protiv trockizma u KP Jugoslavije

Staljinistička borba protiv trockizma u Kominterni i KPJ zapravo je bila formula i kodno ime borbe kontrarevolucionarne, parazitske, staljinističke birokratije protiv kontinuiteta tih revolucionarnih proleterskih tradicija, protiv tradicija marksizma i boljševizma-lenjinizma, protiv klasne borbe koju je ta birokratija izdavala i gušila svojom politikom klasne saradnje izražene u formuli „miroljubive koegzistencije“ i „socijalizma u jednoj zasebnoj zemlji“. Te revolucionarne tradicije nisu bile ukorenjene samo u organizacionom aparatu KPJ, nego i u njenom najširem članstvu i u balkanskim radničkim masama i ni najkrvavije Staljinove i Titove birokratske čistke ih nikada nisu u potpunosti iskorenile. Zahvaljujući upravo vitalnosti tih potiskivanih i istrebljivanih tradicija, mobilisane radničke mase i članstvo KPJ su u izuzetnim istorijskim okolnostima Drugog svetskog rata mogli prinuditi svoje birokratizovano vođstvo da raskine sa buržoaskom državom i da stane na čelo NOB-a i jugoslovenske socijalističke revolucije i osvoji vlast u njima.
Istorijski materijalizam

Nacrt za materijalističku teoriju nacionalizma

Ovaj tekst predstavlja teorijski napor kolektiva TCL u nastojanju da se na pitanja od presudne važnosti u aktulenoj političkoj konjukturi pristupi sa pozicija nauke Istorijskog Materijalizma. Voleli bismo da ovaj tekst barem potakne želju i napore ostalih socijalista da se nacionalnim pitanjem na prostoru eks-Ju bave materijalističkim i naučnim putem, što je moguće dalje od liberalne topike i sistema brze popravke.
Gal Kirn

Klasne borbe u socijalističkoj Jugoslaviji

Ovaj članak analiziraće ključnu transformaciju u okviru sistema jugoslovenske „socijalističke samoupravne reprodukcije”, koja se odigrala u periodu posle uvođenja tržišne reforme 1965.
Majkl A. Lebovic

Neka objašnjenja pada „realnog socijalizma“

Jugoslovensko samoupravljanje je završilo u slepoj ulici. Neuspeh izgradnje logike radničke klase i kontinuirana interakcija različitih logika proizvela je ćorsokak u kojem je logika kapitala bila dominantna ali ograničena, deformisana i disfunkcionalna. Ipak, na kraju je taj ćorsokak razrešen spoljnim silama – uslovljavanje Međunarodnog Monetarnog Fonda koji je omogućio pobornicima kapitala da načine logičan korak 1988. zakonom o preduzećima koji je zamenio pravna ograničenja donošenja odluka od strane radničkih saveta sa akcionarima.
Dejan Jović

Jugoslavija – država koja je odumrla

Seriju članaka o pitanju raspada SFRJ i svega što je za to vezano otvorićemo uvodom iz knjige Dejana Jovića "Jugoslavija - država koja je odumrla".