Teorija i Istorija

Gal Kirn

Klasne borbe u socijalističkoj Jugoslaviji

Ovaj članak analiziraće ključnu transformaciju u okviru sistema jugoslovenske „socijalističke samoupravne reprodukcije”, koja se odigrala u periodu posle uvođenja tržišne reforme 1965.
Polemika L. Altisera i Dž. Luisa

Odgovor Džonu Luisu

Ispred svih nepomičnih članova porodice i njihove ćutljive sabraće, naveo se Doktor Luis nad „Altiserov slučaj“. Dugo. I izreče svoju dijagnozu: bolesnik je bolestan od akutnog „dogmatizma“ – srednjovekovna „podvrsta“. Za mene je to čast, no to je takođe prilika da dam objašnjenja, s dvanaestogodišnje distance.
Majkl A. Lebovic

Neka objašnjenja pada „realnog socijalizma“

Jugoslovensko samoupravljanje je završilo u slepoj ulici. Neuspeh izgradnje logike radničke klase i kontinuirana interakcija različitih logika proizvela je ćorsokak u kojem je logika kapitala bila dominantna ali ograničena, deformisana i disfunkcionalna. Ipak, na kraju je taj ćorsokak razrešen spoljnim silama – uslovljavanje Međunarodnog Monetarnog Fonda koji je omogućio pobornicima kapitala da načine logičan korak 1988. zakonom o preduzećima koji je zamenio pravna ograničenja donošenja odluka od strane radničkih saveta sa akcionarima.
Dejan Jović

Jugoslavija – država koja je odumrla

Seriju članaka o pitanju raspada SFRJ i svega što je za to vezano otvorićemo uvodom iz knjige Dejana Jovića "Jugoslavija - država koja je odumrla".
Partizanstvo u teoriji

Lenjin i filozofija

Seriju tekstova Luja Altisera otvaramo jednim od njegovih naznačajnijih dela “preloma“, esejem Lenjin i filozofija. Naše interesovanje za teorijski opus Altisera inspirisano je idejom partizanstva u teoriji, ne samo pukom zainteresovanošću za teoriju u užem smislu, već iz interesa i strasti koju osećamo prema politici u užem smislu i za politiku u teoriji, prema klasnoj borbi u teoriji.
Naše viđenje i zadaci

TCL i Altiser

Verujemo da u istoriji moderne svetske marksističke teorije (dakle i pokreta) postoji zabrana o promišljanju teorije koja je na snazi nekih 80-ak godina. Ovi stavovi su u tesnoj vezi sa onim što mislimo da smo usvojili od Altisera i Žižeka (prvenstveno), a zatim i od nekih drugih teoretičara, kao što bi bili Elen Mejksins Vud ili Peri Anderson.
David Bliven i Alan Mas

Revolucionarno nasleđe Crnih Pantera

Osnovani pre 50 godina u oktobru, Panteri su postali najistaknutiji simbol Crne moći, bili su poznati u zemlji i svetu po svom militantnom opredeljenju za samodbranu, po samopožrtvovanju u cilju oslobođenja i revolucionarne politike.
Bez garancije do uspeha

Putokazi politike: istorijsko nasleđe Luja Altisera

Sudbina opusa Luja Altisera danas je poprilično unikatna. Iznenadno spasena od propasti izdavanjem njegove autobiografije 'Budućnost traje zauvek' 1992., od tada je dopunjena sa nekoliko nastavaka neobjavljenih tekstova, kao i sa republikacijom tekstova koji su dugo bili van štampe.
Elen Meiksins Vud

Povratak Marksu

Moja glavna teza je sledeća: skoro svaki veći razvoj marksizma u 20. veku je bio manje o kapitalizmu, a više o onome šta nije kapitalizam.